Sensor på Vealøs

Romtemperatur og Batterispg nå
nan C 13.27 Volt
Temperatur og spenningsovervåking

Sensoren på Vealøs består av en ESP8266, DHT22 temp.sensor og en spenningsdeler for måling av batterispenningen.

Sensoren måler temperatur og spenning hvert minutt, hvert 10. minutt sender den data til en Raspberry PI server som står hjemme hos la2yg.

Den sjekker også terskelverdier på temperatur og spenning. Hvis de overskrides sendes det en alarmmelding pr epost til ansvar.

En avtrekksvifte styres også av denne sensoren.

Hvert døgn sendes det en oppsummering pr epost.

Serverens lagrede data fra Vealøs kan hentes ut fra venstre kolonne her.

Alarmgrensene listet her er under justering så de stemmer antagelig ikke med det rapporterte.

Alarmgrense:
Maxtemp = 35C, Mintemp = 5 C
Maxvolt = 15,5 V, Minvolt = 11,5 V
Vifte på > 18 C, Vifte av < 17 C